fisges.gif (3545 bytes)  
DUR
(C)
MAJ 7
(Cmaj7)
DUR 7
(C7)
DUR 6
(C6)
fisgesdur.gif (2029 bytes) fisgesmaj.gif (2002 bytes) fisgesdur7.gif (1912 bytes) fisgesdur6.gif (2030 bytes)
ZVĚTŠENÝ
(C+)
MOLL
(Cm)
MOLL 7
(Cm7)
ZMENŠENÝ
(Cdim)

fisges.gif (2064 bytes)

fisgesmoll.gif (1924 bytes) fisgesmoll7.gif (1795 bytes) fisgesdim.gif (1218 bytes)